Tiếp tục đồng hành cùng các Đại Lý trong công cuộc tìm kiếm thành viên, W88 tặng ngay tiền thưởng khi Đại Lý sử dụng chức năng QUẢN LÝ QUỸ. Thêm thành viên, thêm tiền, thêm hứng khởi!
Điều kiện và điều khoản:
1. Dành cho 68 Đại lý đăng kí sớm nhất từ 00:01 ngày 01/04/2020 đến 23:59 ngày 30/04/2020 (GT+8)
2. Đại Lý gửi tiền trong thời gian khuyến mãi sẽ có cơ hội nhận thưởng như sau:

Tổng Tiền Gửi trong tháng

Tiền Thưởng

5000

250

10,000

750

20,000

1500

3. Để tham gia, Đại lý gửi email đăng kí về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 30/04/2020
4. Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản Đại lý trong vòng 05 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.
5. Để nhận thưởng, Đại Lý cần có tối thiểu 15 thành viên hoạt động trong tháng khuyến mãi.
6. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
7. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.