THE LION DANCE

Chào năm mới tấn tài tấn lộc

THE LION DANCE

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 8/1/2018 đến 23:59:59 ngày 14/1/2018 GMT+8).
  2. Trò chơi vòng loại của giải đấu: Lion Dance.
  3. Cược hợp lệ tối thiểu cho mỗi ván/ vòng là: VND 10 để thỏa điều kiện 1 điểm
  4. Tối thiểu 20 điểm để hợp lệ cho giải thưởng
  5. Người chiến thắng giải đấu được xác định dựa trên số lần đặt cược hợp lệ mỗi ván hoặc điểm
  6. Game thưởng, quay miễn phí, thắng lập tức, các trò chơi đặc biệt và tăng gấp đôi thì không được tính trong giải đấu.
  7. Áp dụng cho tất cả các điều kiện, điều khoản vầ luật chơi.