Kết Quả Tỷ Số

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản mobile banking của bạn

Bước 3: Chọn Chuyển tiền > Đến tài khoản MB

Bước 4: Điền số tài khoản, họ tên, số tiền và nội dung gửi . Bấm Tiếp

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin gửi. Bấm Tiếp


Bước 6: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại

Bước 7: Màn hình xác nhận gửi tiền thành công

Bước 8: Quay lại trang W88 để điền đầy đủ thông tin xác nhận. Mục tham chiếu điền số tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó chờ để được cập nhật