Bước 1: Bấm chuyển tiền > Chọn ví Zpay > Chọn  “Cập nhật số điện thoại đăng ký Zpay”

 

Bước 2: Thêm số điện thoại Zpay của bạn

 

Bước 3: Nhập số tiền > Bấm gửi tiền

 

Bước 4: Màn hình hiện thị mã QR Code

 

Bước 5: Đăng nhập tài khoản Zalopay. Chọn mục quét mã thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Hướng camera tiến hành quét mã QR trên màn hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 7: Quét thành công, hệ thống sẽ hiện thị lên thông tin người nhận tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 8: Nhập mật khẩu giao dịch và hoàn tất