1. Gửi tiền thông qua ví ngân lượng :

 

 • Truy cập vào mục CHUYỂN TIỀN > Ví NL Seapay > Điền số tiền gửi ( bỏ 3 số 0 cuối ) và nhấp GỬI TIỀN.

 • Sau đó hệ thống chuyển sang tranh liên kết > nhấp Online Wallets > nhấp biểu tượng của Ngân lượng.

 • Nhấp Continue để tiếp tục.

 • Kiểm tra lại số tiền chuyển và điền mã xác nhận.

 • Hệ thống sẽ chuyển sang trang NGÂN LƯỢNG > đăng nhập tài khoản NGÂN LƯỢNG

 • Sau khi đăng nhập thành công , nhập mật khẩu giao dịch của tài khoản NGÂN LƯỢNG.

 • Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thành công là tiền sẽ được cập nhật ngay vào tài khoản W88.

 

 1. Gửi tiền thông qua internet banking tại ngân hàng :

 

 • Truy cập vào mục CHUYỂN TIỀN > Ví NL Seapay > Điền số tiền gửi ( bỏ 3 số 0 cuối ) và nhấp GỬI TIỀN.

 • Sau đó hệ thống chuyển sang tranh liên kết > nhấp Online Vietnam banks > nhấp biểu tượng ngân hàng của bạn.

 • Chọn Online via Internet Banking account và nhấp

 • Kiểm tra lại số tiền chuyển, ngân hàng và nhập mã xác nhận.

 • Hệ thống chuyển sang trang internet banking ngân hàng > đăng nhập tài khoản internet banking của bạn.

 • Sau khi đăng nhập kiểm tra thông tin giao dịch và xác nhận.

 • Nhập mã Giao dịch ( OTP ) và nhấp thanh toán.

 • Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thành công là tiền sẽ được cập nhật ngay vào tài khoản W88.