W88 đã mở thêm kênh nạp tiền qua 1pay.
Tạo TK từ App có 50 ngàn. Xác minh TK có 90 ngàn. Thử Ngay! m.w88hn.com.

https://youtu.be/6MI_IuV95Zk