Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 1

Bước 1: Đăng nhập TK Bảo Kim >> NGƯỜI MUA >> Chuyển tiền trực tuyến

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 2

Bước 2: Chọn Mã Token BK

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 3

Bước 3:  Chọn mệnh giá thẻ tương ứng muốn mua + Số lượng >> Sau đó ấn Thực hiện giao dịch

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 4

Bước 4: Xác nhận lại thông tin đơn hàng >> Nếu chính xác ấn Xác nhận

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 5

Bước 5: Mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại đăng kí tk BK >> Điền mã này rồi chọn Xác nhận

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 6

Mua mã thành công

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 7

Bước 6: Đăng nhập W88 >> Chọn Chuyển Tiền >> Thẻ Token BK

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 8

Bước 7: Nhập mã thẻ ( Code) và số Seri >> Gửi Tiền

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 9

Nạp thành công. Tiền được cập nhật ngay lập tức vào tk W88

Xem Video Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88: