HOÀN TRẢ NGAY 0.5% TẠI LADDER

Thử vận may! Nhận ngay hoàn trả 0.5% tại Ladder Game

Hoàn trả ngay 0.5% tại LADDER

THỂ LỆ:

  1. Toàn bộ thành viên W88 được nhận hoàn trả 0.5% dựa trên tổng tiền cược hợp lệ Ladder Game trong suốt thời gian khuyến mãi
  2. Hoàn trả thấp nhất là 10 VND (hoặc tiền tệ tương đương), không giới hạn tối đa. Tiền hoàn trả không cần trải qua bất cứ vòng cược nào
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
  1. Thành viên được nhận hoàn trả ngay 0.5%
  2. Hoàn trả ngay Ladder Game được tính trên tổng cược hợp lệ tại Ladder Game trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.
  3. Cược hòa, hủy, cược hai bên sẽ không tính vào tổng cược hợp lệ nhận hoàn trả .
  4. Quý khách vào mục “Thông tin cá nhân” > Hoàn trả/hoàn tiền thua cược > Chọn Ladder và bấm Đăng ký ngay
  5. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi thưởng thành viên mới khác.
  6. Hoàn trả ngay chỉ áp dụng duy nhất cho trò chơi Ladder.
  7. Các điều khoản khuyến mãi chung tại W88 được áp dụng.