Tiếp tục đồng hành cùng các Đại Lý trong công cuộc tìm kiếm thành viên, W88 tặng ngay tiền thưởng khi Đại Lý sử dụng chức năng QUẢN LÝ QUỸ. Thêm thành viên, thêm tiền, thêm hứng khởi!

Điều kiện và điều khoản:

  1. Dành cho 88 Đại lý đăng kí và hoàn thành điều kiện sớm nhất từ 00:01 ngày 01/08/2020 đến 23:59 ngày 31/08/2020 (GT+8)
  2. Với số tiền tối thiểu khi gửi mỗi lần là 1,000 VND, Đại lý có cơ hội nhận thưởng như sau:

Tổng Số Ngày Có Gửi Tiền Trong Tháng

Giải Thưởng
                             10                             500
                             15                            1,000
20

2,000

  1. Để tham gia, Đại lý gửi email đăng kí về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 31/08/2020
  2. Đại Lý cần ít nhất 5 thành viên hoạt động trong tháng khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
  3. Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản Đại lý trong vòng 03 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.
  4. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
  5. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ liên quan tới tài khoản Đại Lý, xin vui lòng liên hệ:
Skype: hotro.dailyw88
Zalo: +63 9088 1616 48 hoặc +84 347 321 502 (mới)
Email: daily@w88.com