GIẢI MỘNG CHIÊM BAO

Những giấc mơ có liên hệ rất gần với những bí ẩn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có những người chỉ sau giấc mơ và 1 con đề là đã thành triệu phú. Hãy xem bảng tra cứu dưới đây để tìm được lời khuyên cho giấc mộng và con đề của mình, để xem triệu phú tiếp theo có phải là bạn không.

Bạn hãy tra cứu giấc mơ, giấc mộng của mình theo bảng dưới đây để giải đoán ý nghĩa của chúng ngay nhé!

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ K

Khoang tầu: 41 – 71
Khoai lang: 51 – 52 – 95
Khỏa thân: 18 – 81 – 48 – 48
Khó đẻ: 19 – 91 – 96
Khiêu vũ: 42 – 47 – 43
Khí giới: 07 – 70
Khỉ: 56
Khâu vá: 36
Khẩu pháo: 70 – 72
Khâm phục: 37 – 73
Khăn nhung: 78 – 87
Khăn mặt: 73 – 96
Khăn màu hồng: 04 – 24
Khai thác vàng: 12 – 21 – 10 – 01
Khách sạn: 32 – 47
Khách hàng: 30 – 89
Kim chỉ: 11 – 94 – 15
Kiếm: 96-20
Kì lân: 65 – 78
Kêu cứu: 35 – 65
Kéo thuyền trên sông: 06 – 60
Kéo thuyền: 38 – 83 – 88
Kẻ trộm cậy cửa: 79 – 20
Kẻ chăn trâu: 13 – 31 – 60
Kẻ cướp: 03 – 83
Kè cầu ao: 66 – 61 – 70

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP