– Chiêm bao thấy xe là điềm muốn thực hiện khát vọng của mình nhưng chưa thành tựu

– Thấy mơ ước một chiếc xe là có sự tranh giành quyền lợi, người bạn ở bên mình ngầm lật đổ mình.

– Thấy đã có một chiếc xe của mình là sắp sữa thay đổi công việc làm cũng như địa vị của mình.

– Thấy xe lăn nặng nề là công việc làm ăn bị ngưng trệ.

– Thấy xe đang lăn tự nhiên gãy bánh là mọi việc không tốt đẹp.

– Thấy bánh xe bị phá vỡ là điềm vợ chồng ly tán.

– Thấy xe đang chạy bỗng ngừng lại là điềm thất bại hoàn toàn.

– Thấy xe đang ở ngoài đường tự nhiên chạy vào cửa ngỏ là tai ách đến.

– Thấy xe chở không hết đồ là hết tai ách.

– Thấy lái xe đi chơi là tước lộc đến.

– Thấy đi xe ngựa kìm kéo là mọi sự hanh thông.

– Xe bốn ngựa là tài lợi vào tới tấp.

– Thấy đi xe do dê hay chó kéo là điềm buồn bực.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP