– Chiêm bao thấy voi là điềm được bạn tốt, chấm dứt mọi phiền phức đang trải qua.

– Thấy vào rừng gặp voi trắng (bạch tượng) là điềm lành.

– Thấy cỡi voi trắng vào thành thị là được quyền cao chức lớn.

– Thấy vào rừng gặp voi đen là điềm ngưng trệ trong côngviệc, nhưng chỉ một thời gian thật ngắn rồi phát đạt trở lại bằng hai.

– Thấy bị voi rượt là gặp kẻ đương đầu nhiều thế lực nhưng ưa phỉnh nịnh, nếu mình chịu bơm hót, dù là bơm hót giả dối, mọi việc đều qua và hưởng thêm lợi lộc do kẻ có thế lực ấy đem đến cho mình.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP