– Chiêm bao thấy vịt mái là điềm sắp sửa đi xa.

– Thấy vịt trống là điềm bị phao vu, bằng lời hoặc bằng thơ nặc danh.

– Thấy ăn thịt vịt là có tài lợi vào, nhưng tai nạn có thể theo một bên.

– Thấy phơi lông vịt là gia đình êm ấm.

– Ăn một đầu vịt uống rượu là mù quáng trong việc xét đoán, phải gánh lấy thất bại.

– Thấy nhổ lông một con vịt là bị bạn bè phao đồn bêu xấu mình.

– Thấy đ àn vịt lội nhởn nhơ dưới nước là hạnh phúc đến tới tấp.

– Nghe tiếng vịt kêu mà không thấy vịt là điềm thần tài gỏ cửa, thử mua vé số.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP