– Chiêm bao thấy mua ví là điềm sửa soạn đi xa, nhưng trong lúc chuẩn bị liền bắt được tin chẳng lành nên phải đình hoãn việc đi ấy lại.

– Thấy có người mang ví đến tặng mình là nhờ một món lợi bất ngờ mình tạo được nhà cửa hay ruộng đất.

– Thấy mình tặng người một chiếc ví là khánh kiệt.

– Thấy lượm được một ví đầy dẫy tiền bạc là điềm sa sút, không còn xoay sở được.

– Nếu ví không tiền là gặp may mắn, được của bất ngờ.

– Thấy làm mất một chiếc ví mà không hay mất từ bao giờ là có người đã phỏng tay trên trong công việc mà mình sắp sữa thu lợi vào.

– Thấy vừa làm rơi chiếc ví liền lượm lại được là thu được món lợi nhỏ.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP