– Chiêm bao thấy mặc vải dày là có tài lộc.

– Thấy mặc vải mỏng là hao hụt trong nhà.

– Thấy mặc vải trắng là có người mời dự tiệc hay ăn uống.

– Mặc vải đen là người trọng thân vừa chết.

– Thấy quấn vải là bịnh hoạn đến.

– Thấy người đem vải tặng mình là người thân thuộc từ xa về.

– Chiêm bao thấy bà vải hay cô vải vào khất thực ở nhà mình là điềm có quới nhơn phù hộ.

– Thấy mình tặng thức ăn cho cô vải hay bà vải đi khất thực là được của bất ngờ.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP