Chiêm bao thấy tai mình tự nhiên cử động là điềm chẳng lành.

– Thấy tai chảy máu vì đứt là ấu đả có thương tích.

– Thấy tai to lớn là bị phản bội, đề phòng có thể tội tù.

– Thấy tai dài ra là hành động thất nhân tâm, bị người phỉ nhổ.

– Thấy tai nhỏ lại hoặc mất đi là điềm được người giúp đỡ tận tình.

– Thấy tai đẹp và đeo hoa tai, dù là bạn trai hay bạn gái là thành công trong chức vụ, tiếng tăm lừng lẫy.

– Thấy mình rửa tai là được người yêu mến và trung thành.

– Thấy nhét bông vào lỗ tai là có chuyên bực mình.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP