– Chiêm bao thấy mình thổi sáo là toan làm một chuyện phỉnh gạt bạn bè.

– Thấy người thổi sáo là bực mình với người hàng xóm không biết đều.

– Nghe tiếng sáo văng vẳng là có tin lành đem đến.

– Thấy vứt hay bẻ sáo là trót lỡ thi hành thủ đoạn đ ê hèn.

– Thấy treo sáo trước nhà là điềm được người che chở.

– Thấy trời mưa cuốn sáo lên là khám phá được sự phản trắc của kẻ được mình giúp đỡ .

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP