– Chiêm bao thấy quỉ, nếu đang bịnh là có chềt chóc đến nơi.

– Thấy bị quỉ nhát là làm ăn thua lỗ đến sạt nghiệp.

– Thấy quỉ vào nhà lúc ban ngày là vợ chồng chia lìa.

– Thấy quỉ ôm mình là gặp tai nạn đến tử thương.

– Thấy đánh quỉ là vất vã trong công việc.

– Hạ được quỉ là gia đình phồn thịnh.

– Thấy thân mật với kẻ quỉ quyệt là mưu toan làm việc đồi bại nhưng bị phát giác.

– Thấy hạ được kẻ quỉ quyệt là thoát được ưu phiền.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP