– Chiêm bao thấy mình không mặc quần là điềm bị sỉ nhục.

– Thấy đ àn ông không mặc quần là thất bại ê chề.

– Thấy đ àn bà không mặc quần là gặp nhiều dịp may.

– Thấy ủi quần là có thay đổi chỗ ở.

– Thấy chuột gậm quần là sự mong muốn được thành tựu.

– Thấy quần tự nhiên mục rách là vợ hay chồng có ngoại tâm.

– Thấy đem quần cho người là hoạn nạn sẽ đến.

– Thấy bị mất quần, nếu vợï có thai là tiểu sản, nếu vợ không thai là mình có bịnh.

– Thấy bùn vấy vào quần là vợ sinh rất khó.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP