– Chiêm bao thấy quạ là có thiệt thòi về tiền bạc.

– Thấy qụa bay vào mình là có chuyện buồn bực.

– Nghe tiếng qụa kêu là khổ sở vì gia đình túng rối.

– Thấy cả đ àn quạ bay qua là sắp có tống táng hoặc chết chóc.

– Thấy bắn quạ rơi xuống đất là thoát được tai ách.

– Thấy quạ biết nói là điềm gỡ.

– Thấy ăn thịt quạ là phải gánh chuyện đau khổ của người khác.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP