– Chiêm bao thấy bị chồng phụ bạc là được của quí giá do người yêu lén lút tặng mình.

– Thấy vợ phụ tình là thắng được kẻ tình địch.

– Thấy tranh giành nhà với phụ nữ là sắp gặp nhiều may mắn.

– Thấy phụ nữ đánh nhau là bịnh hoạn tới nơi.

– Thấy phụ nữ sử dụng khí giới dao mác là có chuyện vui mừng.

– Thấy phụ nũ ăn mặc lả luá là được người đẹp để ý.

– Thấy mình đi với phụ nữ là sắp bị hãm tài.

– Thấy mình ngồi với phụ nữ là điềm vui yến tiệc.

– Thấy phụ nữ lõa lồ là mọi sự như ý.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP