– Chiêm bao thấy nhện là có kiện tụng.

– Thấy bắt đựơc nhện là phát tài.

– Thấy giết mộtcon nhện là gặp may mắn.

– Thấy nhện hùm là sắp đi du lịch ở bãi biển.

– Thấy ăn nhện là bị khánh tận, hay sạt nghiệp.

– Thấy nhện sa là tang khó.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP