– Chiêm bao thấy ngựa là điềm lành.

– Thấy ngựa chạy là công việc thành đạt.

– Thấy cỡi ngựa là vận hạnh thông.

– Thấy xuống ngựa là thỏa mãn vật chất.

– Thấy ngựa đen là điềm tang khó. Ngựa kim là có người bảo vệ. Ngựa vàng là nhiều tiền của. Ngựa hồng là vui vẻ tới tấp. Ngựa đạm là sang giàu.

– Thây ngựa chạy là thành công to.

– Thấy ngựa trong chuồng là nhiều hạnh phúc.

– Thấy để xẩy một con ngựa là điềm hung.

– Thấy ngựa kéo vật nặng là việc toan tính thành tưụ.

– Thấy bị ngựa cắn là có giận dữ.

– Thấy ngựa chết là mất một người bạn nhờ cậy.

– Thấy ngựa to lớn là sắp du lịch nơi xa.

– Thấy ngựa đua là nhiều danh vọng.

– Thấy ngựa chở đồ trận là có cãi vã, hoăc kiện tụng.

NGUỒN: 2SAO.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP