– Chiêm bao thấy sao sáng khắp trời là điềm hạnh phúc, thành công viên mãn trong cơ sở.

– Thấy sao rơi từ trên trời xuống đất là gặp tai nạn.

– Thấy sao mờ nhấp nháy là điểm gở.

– Thấy sao rớt trên nóc nhà mình là có người trong nhà bị bệnh nặng.

– Thấy sao dời chỗ là có người đề nghị công việc với mình có nhiều lợi.

– Thấy sao xẹt vào nhà mình nếu đ àn bà là sắp có thai, đ àn ông thì con làm nên danh phận, thiếu nữ đề phòng cạm bẩy.

– Thấy sao rớt vào tay là phát, làm giàu to.

– Thấy sao chổi là gặp điều khổ sở.

– Thấy sao chổi rơi rụng là có tai nạn, đề phòng hỏa hoạn khó tránh, có thể sạt nghiệp.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP