– Chiêm bao thấy mèo ngủ là có thành công nhỏ.

– Thấy mèo vồ là bị người công kích.

– Thấy mèo trắng là gặp bạn dữ.

– Thấy mèo đen là gặp người đ àn bà quỷ quyệt.

– Nghe tiếng mèo ngao mà không thấy mèo là điềm xui xẻo.

– Thấy mèo ngồi ngao trước cửa là có tang khó.

– Thấy rờ rẫm mèo hay mèo cạ lông vào mình là có cạm bẫy.

– Thấy mèo nhà là có sự phản phúc của người thân, rất gần.

– Thấy mèo rừng đuổi theo mình về nhà là được người thương mến, rắp tâm giúp đỡ.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP