– Chiêm bao thấy ở trong lửa đỏ mà không cháy là thắng được kẻ thù muốn ám hại mình.

– Thấy người khác ở trong lửa mà không bị cháy là điềm gở, đề phòng tai nạn.

– Thấy lửa bông là có quấy rầy với chuyện không đâu.

– Thấy lửa cháy trên mặt nước là mọi sự tốt lành.

– Lửa cháy trên mặt sông là gia đình vui vẻ, trù phú.

– Lửa cháy trên núi đồi là có danh vọng.

– Lửa cháy nhà mình là gia đình hưng vượng.

– Thấy lửa cháy trên mặt trời, mặt trăng là có quới nhân độ mạng.

– Lửa bốc lên sáng nhà là đỗ đạt.

– Lửa bốc mùi nồng nặc hoặc hôi hám là điềm được của bất ngờ.

– Lửa bốc màu vàng là sắp có bịnh.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP