– Chiêm bao thấy lâu đài là có nhiều hy vọng phát tài.

– Thấy lâu đài nhỏ là được người có thế lực bảo bọc.

– Thấy lâu đài cổ là gia đình đầm ấm.

– Thấy lâu đài được sửa sang đồ sộ là gặp cuộc tình duyên thơ mộng.

– Thấy lâu đài sụp đổ là tài lợi sắp sửa vào.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP