– Chiêm bao thấy mình đeo kiếm là được nhiều danh vọng.

– Thấy mài kiếm là mọi việc tốt lành.

– Thấy kiếm gối đầu giường là lợi lộc dồi dào.

– Thấy đeo kiếm mang võ phục là được chức tước.

– Thấy trao kiếm cho người đeo là điềm tản tài mất danh dự.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP