– Chiêm bao thấy đi mua giày là có chuyện buồn bực.

– Thấy người đi giày của mình là vợ có ngoại tâm.

– Thấy bị người ăn cắp giày là có kẻ phản phúc.

– Thấy lượm được giày là người giúp việc trung thành.

– Thấy giày rách là con cháu bịnh hoạn.

– Thấy đi giày rơm là gia đình yên vui Thấy người đem giày đến tặng là được người giúp sức.

– Thấy tháo giày lội nước là thoát cơn nguy hiểm.

– Thấy lấy giày lợp nhà là gia đình sung túc.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP