– Chiêm bao thấy một đ àn gà trống là có của vào trong ngày rất gần.

– Thấy ăn thịt gà trống là có chuyện buồn bực. Nghe tiếng gà gáy mà không thấy gà là có chuyện tình duyên âm thầm.

– Thấy gà mái là điềm nhiều lợi lộc.

– Thấy gà mái đang đẻ là có của bất ngờ.

– Thấy gà mái dắt bầy gà con là của vào như nước.

– Thấy gà trống tơ hay gà mái tơ là có cuộc tình duyên đầm ấm.

– Thấy gởi tặng ai một con gà gio là thành công trong việc ái tình.

– Thấy gà trống tơ đang đạp mái là cuộc tình duyên lén lút đã có kết quả, cô gái mang bầu.

NGUỒN: VFORUM.VN