– Chiêm bao thấy cầm dao nhỏ là có chuyện rầy rà trong gia đình.

– Thấy cầm dao nhỏ đâm ai là sắp có kiện tụng.

– Thấy người đâm mình là thoát một cuộc bố thiết về tinh thần.

– Thấy cầm một con dao to là điềm bất lợi.

– Thấy nhiều dao to là có cuộc ấu đả, nên dằn nén kẻo có thể xảy ra án mạng.

– Thấy cầm dao mác là sẽ bị thương, hoặc có kẻ rình rập ám hại.

NGUỒN: VFORUM.VN