– Chiêm bao thấy thật nhiều ong là có thịnh vượng trong công việc.

– Thấy ong đáp vào mình là có sự phiền toái.

– Thấy bị ong đốt là thành công nhưng thật vất vả.

– Thấy ong bay vào nhà là chấm dứt được kẻ toan ám hại mình.

– Thấy giết ong là mất của.

– Thấy ong bay là đ à trên đóa hoa là có người phải lòng mình.

– Chiêm bao thấy đốt một ổ ong để lấy mật là bỏ hỏng một cơ hội.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP