– Chiêm bao thấy lừa ăn cỏ là trở ngại trong công việc.

– Thấy lừa nghỉ là gặp sự quỷ quyệt, dối trá.

– Thấy lừa chạy là gặp sự rủi ro.

– Thấy lừa sắc trắng là hỏng việc hoặc công việc gấp rút bị ngưng trệ.

– Thấy lừa sắc đen là người thân bị bịnh nặng.

– Nghe lừa kêu là có sự hồi hộp đáng lo ngại, hoặc có cãi vã.

– Thấy cả đàn lừa là nguy cơ sắp đến.

– Thấy cưỡi lừa là thoát ách.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP