– Chiêm bao thấy dê xồm hay có người dẫn đến cho mình con dê xồm là điềm sắp được hưởng gia tài to.

– Thấy dê cái chạy a vào mình là hạnh phúc đang ve vãn quanh mình.

– Thấy mua dê cái là được hoạnh tài.

– Thấy làm thịt dê cái hoặc đốt dê cái là có chuyện khóc đến nơi.

– Thấy dê cái màu trắng là gặp cuộc tình duyên thấm thía.Thấy dê đen là tình duyên thầm lén.

– Thấy dê cái đi lang thang một mình là tình duyên sắp gãy đổ.

– Thấy dê con là mừng vui sắp đến.

– Thấy rờ rẫm dê con là hy vọng hảo huyền, khó thành đạt.

– Thấy dẫn dê con đi ăn là có việc buồn phiền.

– Thấy dê con nằm ngủ là chấm dứt được nỗi buồn không đâu.

– Thấy vác dê con trên vai là có chuyện hài lòng.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP