– Chiêm bao thấy én liệng khắp trời là hạnh phúc gần bên.

– Thấy én đậu trên cành hay trên dây điện là mọi việc toan tính sẽ đạt thành.

– Thấy én sa trước mặt là có người đến nhà cầu hôn.

– Thấy én ngậm đuôi với nhau là có người giúp đỡ cho mình về mọi mặt, công việc hạnh thông.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP