– Chiêm bao thấy đào giếng có nước là tin từ xa về.

– Thấy nước ở giếng trào lên cao là tài lợi to tát.

– Thấy giếng khô cạn là hết tiền.

– Thấy giếng lở là gia đình ly tán. Nhìn xuống giếng thấy hình mình là tước lộc đến. Mình té xuống giếng là sắp bị bịnh. Múc nước ở giếng lên, nước trong là điềm lành, nước đục là hung tin.

– Thấy mình múc bùn từ giếng đem lên là sắp phát tài lớn. Trong giếng có cá là điềm vinh hiển.

– Thấy mình ẩn dưới giếng là bị ngục hình.

– Thấy say rượu té xuống giếng là có kiện tụng.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP