– Chiêm bao thấy họp bạn là sắp sửa gặp điều may mắn.
– Thấy bạn từ xa về là gặp tình duyên đẹp.
– Thấy bạn tặng quà hay vật dụng là được của bất ngờ.
– Thấy bạn mất tích,hoặc chết là sẽ có hung tin.
– Thấy bạn bị tù là điềm dính líu về pháp luật.
– Thấy bạn phản mình là điềm hao tài tốn của.
– Thấy mình lừa bạn là điềm có người khác phái yêu mình tha thiết.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP