– Chiêm bao thấy say rượu là được của bất ngờ.

– Thấy gấu ó hoặc đánh lộn với người say rượu là được người giúp đỡ trong công việc làm ăn.

– Thấy say rượu té dọc đường là công việc làm ăn đang phát đạt tự nhiên bị người gây khó khăn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn sẽ vuợt qua.

– Thấy say rượu mắng chưởi đánh đập người nhà tứ tung là tài lộc vào bất ngờ.

– Thấy say sóng ói mữa là điềm công việc trù tính bị danh dỡ.

– Nếu không ói mữa sẽ có người cất nhắc lên một địa vị.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP