– Chiêm bao thấy rồng chắn ngang cửa là điềm vượng tài.

– Thấy rồng qua ngưỡng cửa là xí được báu vật.

– Thấy rồng vào bếp là cất nhắc lên địa vị cao sang.

– Thấy rồng chui xuống giếng là bị nhục mạ.

– Thấy rồng chết là mất địa vị.

– Thấy rồng hoá rắn là con cái hư hỏng.

– Thấy cưỡi rồng vào chợ là quyền tước cao cả.

– Thấy cưỡi rồng lên núi là mọi việc toan tính đều được toại nguyện.

– Thấy rồng nằm dưới nước là thành công dễ dàng.

– Thấy rồng nằm trên cạn là tài lộc vào nhiều nhưng quan tước không vững.

– Thấy rồng bay lên trời là quyền tước sang cả, danh vang thiên hạ.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP