– Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng.

– Thấy khóc lớn tiếng là thích thú vì thành công.

– Thấy người ở xa đến nhà mình khóc là điềm dữ đáng sợ.

– Thấy ngồi trên giường khóc là có hung tin.

– Thấy mếu khóc là có kiện tụng.

– Thấy vừa khóc vừa cười là bịnh lâu ngày sắp lành.

– Thấy người chết khóc là có tai tiếng.

– Thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP