– Chiêm bao thấy mình bị người đánh là tài lợi sắp vào.

– Thấy mình đánh vợ, đánh chồng, hay đánh anh em trong nhà là có phản bội.

– Thấy bị vợ đánh hay bị chồng đánh là điềm đáng ngại.

– Thấy trong nhà đánh nhau là điềm phân tán.

– Thấy đ àn bà hay phụ nữ đánh nhau là điềm bịnh hoạn.

– Thấy anh em đánh nhau là lợi lộc sắp vào.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP