– Chiêm bao thấy mình bị người bắt,là gặp người yêu lý tưởng.

– Nếu ngừơi đã có chồng vợ thì có ý ngoại tình.

– Con gái thấy mình bị bắt là sắp sửa có đôi bạn.

– Thấy bị bắt trói bằng gông cùm là sắp sửa bị bịnh.

– Gông cùm tan gãy là sắp qua cơn bịnh.

– Thấy người mang xiềng xích vào nhà là điềm hung.

– Thấy bị bắt trói bằng lưới,là cần đề phòng kiện tụng.

– Thấy bị bắt và chụp lưới lên đầu là có rượu thịt đem đến.

– Chiêm bao thấy bị bắt trói vào cột là sắp có bệnh nặng.

– Thấy bị bắt đánh đòn là điềm tang khó.

– Thấy mình bị bắt đưa lên lầu cao là điềm được thăng quan tiến chức.

– Thấy bị bắt tra tấn,kềm kẹp là sắp nên danh phận.

– Bị xử phạt là sắp có tài lợi.

NGUỒN: VFORUM.VN

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP