Tham gia Giải Đấu Thần Bài để nhận về Giải Thưởng trị giá 112,500,000đ!

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Giải đấu bắt đầu: Ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 12:00 (GMT+8)
 2. Giải đấu kết thúc: Ngày 23 tháng 6 năm 2019 lúc 12:00 (GMT+8)
 3. Tổng giá trị giải thưởng trong giải đấu: 112,500,000 đ
 4. Các trò chơi đủ điều kiện cho giải đấu: Tất cả các trò chơi Casino trực tuyến từ nhà cung cấp sản phẩm GamePlay Interactive.
 5. Người chiến thắng giải đấu được xác định dựa trên thắng/thua suốt thời gian diễn ra giải đấu. Người chơi có số tiền thắng cao hơn sẽ nhận được giải thưởng.
 6. Nhiều người chơi với nhiều loại tiền tệ khác nhau sẽ dựa trên tỉ lệ tiền tệ GPI đưa ra để so sánh thứ hạng.
 7. Các giải thưởng được xếp hạng theo bảng thưởng cho người chiến thắng dưới đây:
  God of Gambler I (Ngày 10 Tháng 6 Lúc 12:00 GMT+8 – Ngày 16 Tháng 6 lúc 12:00 GMT+8)
Thứ hạng USD RMB THB VND IDR KRW MYR
1 500 3000 17000 11250 6750 550000 2,000
2 400 2400 13600 9000 5400 440000 1,600
3 300 1800 10200 6750 4050 330000 1,200
4 200 1200 6800 4500 2700 220000 800
5 100 600 3400 2250 1350 110000 400
06-10 50 300 1700 1125 675 55000 200
11-20 25 150 850 562.5 337.5 27500 100
Giải Thưởng 2000 12000 68000 45000 27000 2200000 8000
 1. God of Gambler II (Ngày 17 Tháng 6 Lúc 12:00 GMT+8 2019 – Ngày 23 Tháng 6 Lúc 12:00 GMT+8 2019)
Thứ hạng USD RMB THB VND IDR KRW MYR
1 800 4800 27200 18000 10800 880000 3,200
2 500 3000 17000 11250 6750 550000 2,000
3 300 1800 10200 6750 4050 330000 1,200
4 200 1200 6800 4500 2700 220000 800
5 100 600 3400 2250 1350 110000 400
06-10 40 240 1360 900 540 44000 160
11-20 30 180 1020 675 405 33000 120
21-50 20 120 680 450 270 22000 80
Giải Thưởng 3000 18000 102000 67500 40500 3300000 12000
 1. Người thắng cuộc sẽ được công bố trong vòng 3 ngày và phải cần trải qua một vòng cược trước khi rút tiền.
 2. Bảng xếp hạng sẽ cập nhật điểm số sau mỗi 15 phút. Nhấn vào ĐÂY để xem bảng xếp hạng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP