GIẢI ĐẤU NGŨ KIM MÃNH SƯ

Cùng hòa mình vào giải đấu từ 18 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 để có cơ hội chiến thắng giải thưởng VND 1,000,000,000!  388 giải thưởng được trao qua mỗi giải đấu sẽ khiến bạn không thể không tham gia!

Giải Đấu I:

 1. Giải đấu bắt đầu từ 18.06.2019 lúc 18:00 đến 21.06.2019 lúc 17:59 GMT+8
 2. Trò chơi được áp dụng: 5 Lions Gold; Caishen’s Cash; Monkey Madness; 888 Dragons; Aztec Gems
 3. Người chiến thắng giải đấu dựa trên tổng số lượt quay cao nhất
 4. Tiền cược thấp nhất là VND 6,250
 5. 1 Điểm = 1 vòng
  6. Giá trị giải đấu trị giá VND 330,000,000 và sẽ được chia đều cho 388 người chơi có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng.
 6. Nếu có 2 hoặc nhiều người chơi cùng số điểm trong bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm đó trước sẽ chiếm vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
 7. Bảng xếp hạng giải đấu được hiển thị trong các trò chơi và liên tục được cập nhật.
 8. W88 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ khuyến mãi trong bất cứ thời gian nào và không cần phải thông báo.

Giải Đấu II:

 1. Giải đấu bắt đầu từ 21.06.2019 lúc 18:00 đến 25.06.2019 lúc 17:59 GMT+8
 2. Trò chơi được áp dụng: 5 Lions Gold; Caishen’s Cash; Monkey Madness; 888 Dragons; Aztec Gems.
 3. Người chiến thắng giải đấu dựa trên vòng quay thắng lớn nhất được điều chỉnh theo số tiền đặt cược
 4. Tiền cược thấp nhất là VND 6,250
 5. Điểm = Tiền thắng lớn nhất / số tiền cược x 1000
 6. Giá trị giải đấu trị giá VND 330,000,000 và sẽ được chia đều cho 388 người chơi có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng.
 7. Nếu có 2 hoặc nhiều người chơi cùng số điểm trong bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm đó trước sẽ chiếm vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
 8. Bảng xếp hạng giải đấu được hiển thị trong các trò chơi và liên tục được cập nhật.
 9. W88 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ khuyến mãi trong bất cứ thời gian nào và không cần phải thông báo.

Giải Đấu III:

 1. Giải đấu bắt đầu từ 18.06.2019 lúc 18:00 đến 21.06.2019 lúc 17:59 GMT+8
 2. Trò chơi được áp dụng: 5 Lions Gold; Caishen’s Cash; Monkey Madness; 888 Dragons; Aztec Gems
 3. Người chiến thắng giải đấu dựa trên tổng tiền cược cao nhất
 4. Không có giới hạn cược thấp nhất trong giải đấu này
 5. 1000 Điểm = VND 25,000
 6. Giá trị giải đấu trị giá VND 330,000,000 và sẽ được chia đều cho 388 người chơi có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng
 7. Nếu có 2 hoặc nhiều người chơi cùng số điểm trong bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm đó trước sẽ chiếm vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
  8. Bảng xếp hạng giải đấu được hiển thị trong các trò chơi và liên tục được cập nhật
 8. W88 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ khuyến mãi trong bất cứ thời gian nào và không cần phải thông báo.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

HẠNG VND
1 30,000,000
2 20,000,000
3 15,000,000
4 10,000,000
5 7,500,000
6-10 5,000,000
11-20 2,500,000
21-50 2,000,000
51-100 1,000,000
101-200 500,000
201-300 375,000
301-388 250,000

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP