Các game hấp dẫn với giải thưởng lớn đang chờ đợi!

Tên Giải đấu Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giải thưởng Trạng thái
CẢ THẾ GIỚI ĐANG DÕI THEO! 18/06/18 00:00:00 24/06/18 23:59:59 VND 112,500 Đang Diễn Ra Thêm thông tin
CẢ THẾ GIỚI ĐANG DÕI THEO! 25/06/18 00:00:00 01/07/18 23:59:59 VND 112,500 Sắp Ra Mắt Thêm thông tin
CẢ THẾ GIỚI ĐANG DÕI THEO! 02/07/18 00:00:00 08/07/18 23:59:59 VND 146,250 Sắp Ra Mắt Thêm thông tin
CẢ THẾ GIỚI ĐANG DÕI THEO! 09/07/18 00:00:00 15/07/18 23:59:59 VND 146,250 Sắp Ra Mắt Thêm thông tin
CẢ THẾ GIỚI ĐANG DÕI THEO! 11/06/18 00:00:00 17/06/18 23:59:59 VND 78,750 Đã Kết Thúc Thêm thông tin
“18/6-24/6 Giải đấu Slot với giải thưởng đến 100 triệu. Xem tại: https://www.w88hn.com/Slots/Bravado/Tournament
Mua & xem thẻ game tại đây:
http://ketquatyso.com/the-game-w88/ để nạp vào w88 chơi games.”