Đại diện từ tất cả các nước tham gia đã được trình bày về các quy tắc và các quy định mới có thể được thực hiện trong World Cup 2018 .

Trước hết, tất cả các quốc gia phải thông báo đội hình sơ bộ của họ, có thể bao gồm tối đa 35 cầu thủ, trước ngày 14/05/2018.

Đội hình cuối cùng, bao gồm tối đa 23 cầu thủ, phải được công bố vào ngày 4 tháng 6, tuy nhiên một sự thay đổi có thể được thực hiện cho đến 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của quốc gia đó.

Tất cả các đội tuyển quốc gia sẽ được cung cấp máy bay tư nhân riêng cho các chuyến bay quốc gia, có thể có tới 50 người, bao gồm đại sứ của nước tham gia cũng như nhân viên của FIFA TV.

FIFA cũng đang cân nhắc việc áp dụng trợ giúp trọng tài video (VAR). Họ cũng đang xem xét thực hiện đặc biệt đối với các trận knock-out đôi khi có thể kéo dài thêm thời gian.

Tất cả các đội tuyển quốc gia cũng có một trung tâm báo chí trong địa điểm luyện tập của họ hoặc các khách sạn mà họ sẽ cư trú.

Một số thời hạn đã được đưa ra, vào ngày 11/04, tất cả các đội sẽ gửi lịch các buổi luyện tập và ngày 15/04 họ sẽ gửi thực đơn nào họ muốn và liệu họ có muốn mang thức ăn của họ theo hay không.

Cuối cùng, tất cả các đội nên gửi đến số phòng họ sẽ cần trong suốt thời gian lưu trú cũng như số đêm họ sẽ ở lại trong mỗi thành phố, lịch trình và hoạt động trong suốt giải đấu.