Cược thích mê ly - Nhận tiền miễn phí

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN:

  1. Dành cho những Đại lý chưa từng nhận hoa hồng Và Đại Lý đăng ký mới từ 15/04/2018 đến 30/04/2018
  • Hỗ trợ ngay 50k/TK miễn phí cho 5TK đầu tiên thành viên tuyến dưới của chính Đại Lý đó.
  • Tặng 2 000 000 VNĐ nếu đại lý có 10 thành viên hoạt động trong tháng 4/2018 ( chuyển vào tài khoản ngân hàng Đại Lý ).

Và tặng 5 000 000 VNĐ vào tài khoản Đại lý để Đại Lý tạo khuyến mãi  cho thành viên vào tháng 5.

  1. Để tham gia chương trình, vui lòng gửi email về daily@w88.com, ghi rõ nội dung: tham gia khuyến mãi“CƯỢC THÍCH MÊ LY – NHẬN TIỀN MIỄN PHÍ “
  2. Áp dụng cho 68 Đại lý đăng ký và hoàn thành sớm nhất. Tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Đại Lý khi báo cáo được cập nhật
  3. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kì thời gian nào và từ chối trao thưởng nếu phát hiện Đại Lý lạm dụng khuyến mãi.