Ảnh
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
  1. Chương trình này áp dụng cho Thành viên đăng ký tiền tệ là RMB, VND & THB.
  2. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:00 ( GMT +8) ngày 09/02/2018 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 02/03/2018.
  3. Thành viên cần tham gia bắn cá tại sản phẩm Vua Câu Cá – Fishing Master và hệ thống sẽ liệt kê tổng xu thắng của tất cả thành viên từ 00:00:00 đến 23:59:59 hàng ngày. Bảng xếp hạng hàng ngày sẽ được cập nhật vào lúc 12:00 ( GMT+8) ngày tiếp theo. 10 thành viên có số xu thắng cao nhất của mỗi tiền tệ sẽ nhận thưởng như sau:

Ảnh

 1. Thành viên nhận xu thưởng thông qua mục “Thư” trong trò chơi trong vòng 12 tiếng sau khi bảng xếp hạng hàng ngày được công bố.
 2. Giải thưởng cần trải qua 1 vòng cược trước khi tiến hành rút tiền.
 3. Khuyến mãi này liệt kê dựa trên tổng xu thắng trong ngày. Tổng xu thắng sẽ được tính lại từ đầu vào ngày tiếp theo.
 4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào với toàn bộ người chơi hoặc với thành viên cụ thể.
 5. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.